HİZMETLERİMİZ Yolculuk Kuralları


Yolculuk Kuralları


GÜVENLİK VE SAĞLIK
 • Taşımacılar, yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak yolcuyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdür.
 • Yolcular da taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar.
 • Sürücüler, yolculara hizmet eden görevliler ve yolcular, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz, taşıtın teknik donanımını olumsuz etkileyecek hiçbir elektronik cihazı kullanamazlar.
 • Sürücüler seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet edemezler.
 • Seyahat esnasında sürücüler ses ve görüntü cihazlarının yönetimini yapamazlar.
 • Yolculuk sırasında ikram edilen yiyecek, içecek, mendil, kolonya ve benzeri maddeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuata uygun olmalıdır.
YOLCU BİLETLERİ VE TARİFELER
 • Yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
 • Taşımaya ilişkin ücret ve zaman tarifeleri görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde asılmalıdır.
 • Taşımacılar, Bakanlık tarafından onaylanmış tarifelere uymak zorundadır. Tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alınamaz.
 • Düzenli yolcu taşımacılarında her yolcu için ayrı bilet düzenlenmek zorunludur.
 • Düzenlenen yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi taşımacının ve varsa acentesinin adı, unvanı ile adresi, vergi dairesinin adı ve hesap numarası ile yolcunun adı, soyadı, kalkış ve varış yeri, koltuk numarası, hareket tarihi ve saati, taşıma ücreti, biletin seri ve sıra numarası ve düzenleme tarihinin yer alması zorunludur.
 • Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.
 • Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.
 • Ücret tarifeleri başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir.
 • Aynı güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz.
 • Otobüs hareket saatinin yirmi dört saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edilmesi, on iki saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise altı ay geçerli açık bilet düzenlenmesi zorunludur.
YOLCU EŞYASI VE BAGAJ
 • Yolcunun otuz kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların biletlerinde gösterilen koltuk numaralarına göre etiketlenir.
 • Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşıyamaz.
 • Taşıtın bagaj taşımasına mahsus bölümleri dışında eşya alınamaz.
 • Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
 • Taşıtın içinde canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.
 • Tehlike yaratabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve benzeri nitelikli yolcu eşyası, kargosu ve bagajı bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.
 • Düzenli yolcu taşımalarında kalkış ve/veya varışların bir terminalden yapılması esastır. Ancak, yeri ve zamanı önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet satışı yapılabilir.