KURUMSAL Politikalarımız


Politikalarımız


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

(KALİTE – ÇEVRE - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ -BİLGİ GÜVENLİĞİ - ENERJİ) POLİTİKASI

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

ULAŞIMPARK A.Ş. olarak toplu taşıma ulaşım hizmetleri faaliyetlerimizde; misyonumuzu sürdürmek, vizyonumuzu gerçekleştirmek ve temel değerlerimize ulaşmak için politikalarımız;

·         Çalışan ve müşteri memnuniyetini artırarak sürekli iyileşmeyi,

·         Çalışanların gelişimini destekleyen eğitim programları ile motivasyonu yüksek tutarak danışma ve katılım sağlanmasını,

·         Çevre ve doğal kaynakların korunması, çevre bilinciyle duyarlılığın artırılması ve kirliliğin önlenmesini,

·         Entegre yönetim sistemimizi tüm süreçlerde etkin kullanmayı ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,

·         İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını üst düzeye çekebilmek için sıfır iş kazası hedefine ulaşmayı,

·         Çevre ve İş Sağlığı konusunda tehlike analiz çalışmalarıyla olabilecek tüm riskleri en aza indirmeyi,

·         İş Sağlığı Mevzuatına Uygunluk Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerimizde   kanunlara mevzuata ve diğer şartlara uyarak değerlerimize bağlı kalmayı,

TAAHHÜT EDİYORUZ.

 

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

ULAŞIMPARK A.Ş. olarak toplu taşıma ulaşım hizmetleri faaliyetlerimizde; misyonumuzu sürdürmek, vizyonumuzu gerçekleştirmek ve temel değerlerimize ulaşmak için enerji politikamız;

·         Enerji verimliliğimizi sürekli iyileştirmek, ürün ve hizmet alımında enerji verimliliği projelerini geliştirerek uygulamayı,

·         Enerji amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli kaynakların varlığının sağlanmasını,

·         Enerji verimliliği ve performansı ile ilgili yürürlükte olan tüm yasal şartlara ve yükümlülüklere uymayı,

·         Enerji politikalarımızı kurumsal entegre yönetim sistemlerimize dahil ederek, sürekli iyileşerek uygulanabilir şartları yerine getirmeyi

TAAHHÜT EDİYORUZ. 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ULAŞIMPARK A.Ş. olarak toplu taşıma ulaşım hizmetleri faaliyetlerimizde; misyonumuzu sürdürmek, vizyonumuzu gerçekleştirmek ve temel değerlerimize ulaşmak için bilgi güvenliği politikamız;

 

·         Kurumsal tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliğini en üst sevide tutmak için önceliklerimiz ‘’Bütünlük, Gizlilik ve Erişilebilirlik’’ unsurlarını korumasını sağlamayı,

·         Bilgi güvenliği yönetim sistemi konusunda uygulanabilir şartları yerine getirerek sürekli iyileştirme ve geliştirme ile tüm çalışanların farkındalıklarının arttırılmasını,

·         Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,

·         Bilgi güvenliği için riskleri azaltmayı, ihlalleri önlenmeyi, gerekli sistemi oluşturmayı ve devamlılığı sağlanmayı

TAAHHÜT EDİYORUZ. 

 

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİ POLİTİKAMIZ

ULAŞIMPARK A.Ş. olarak toplu taşıma ulaşım hizmetleri faaliyetlerimizde; misyonumuzu sürdürmek, vizyonumuzu gerçekleştirmek ve temel değerlerimize ulaşmak için yolcu taşımacılığı hizmet kalitesi politikamız;

·         Toplu ulaşımı çekici hale getirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için memnuniyet odaklı bir ulaşım anlayışını benimsemeyi,

·         Hizmet kalitesinin arttırılmasını amaçlayan faaliyetleri yürütmek, belirtilen hizmet ve standartlara uygun şekilde en yüksek gayreti göstermeyi,

·         Çalışanlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek için, gelişimine yönelik her türlü bilgi ve eğitim desteğinin sağlanmayı,

·         Toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesinin arttırılması için uluslararası standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ. 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMIMIZDA YER ALAN TÜM POLİTİKALARIMIZ İLGİLİ TARAFLARIN ERİŞİMİNE AÇIKTIR.