KURUMSAL Vizyon / Misyon


Vizyon / Misyon

MİSYON


Çağın gerektirdiği standartlara uygun teknolojik gelişime hızla adapte olabilen çevreye duyarlı, konforlu, dakik ve sürdürülebilir hizmet anlayışı sunmaktır.

 

VİZYON


Kaliteli, ekonomik, hızlı, konforlu, yenilikçi, sürdürülebilir çözümler ile ulaşım hizmetini güçlendirmek.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

Misafir Odaklı Hizmet ve Hizmette Mükemmellik

 

ULAŞIMPARK A.Ş. emniyetli, konforlu, kaliteli ve tam zamanında ulaşım hizmeti sunabilmek ve her müşterisi için değer oluşturmak amacıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı temel ilke edinmiştir. Bu temel çerçevede tüm çalışan ve paydaşlarını bilinçlendirir, tüm ulaşım araçlarının emniyetli, temiz ve konforlu olmasına özen gösterir. Müşteri talep ve isteklerini iyileştirme fırsatı olarak görür, en etkili ve hızlı şekilde çözüme kavuşturur.

Teknolojik Gelişme ve Sürekli Gelişim

 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek maliyetlerin azaltılması ve verimliliğinin artması için yeni teknolojileri uygular. Çalışanlarına, bilgi sistemlerine ve iş süreçlerine yaptığı iyileştirmeler ile sürekli gelişmeyi ve yeni projeler üretip uygulamayı esas alır. Çözüm ve sonuç üretmeye odaklı tecrübeli çalışan ve paydaşların en iyiyi yapacağını inanır.

Çevre Duyarlılığı ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

 

ULAŞIMPARK A.Ş toplu taşımayı özendirmek yoluyla enerji verimliliği çerçevesinde geri dönüşümü olmayan kaynakların tüketimini azaltarak çevreye maksimum faydayı amaçlar. Faaliyet alanı içinde çevre ve enerji verimliliği ile ilgili yasa ve mevzuatlara uyar. Kirliliğin önlenmesi, atık yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanımın teşviki ile çevrenin korunması ve sağlıklı kent bilincinin oluşmasında aktif rol alır.

 

 

Kurumsal İş İlkelerine Bağlılık ve Dürüstlük

 

ULAŞIMPARK A.Ş. faaliyetlerini katılımcı ve profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde belirlenmiş kurumsal iş ilkelerine uygun şekilde yürütür. Tüm faaliyetlerinde güvenirliği, adaleti, tarafsızlık ve eşitliği, kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanımını sağlar. İstenen zamanda ve en üst seviyede hizmetine sunulması için ilişkilerde dürüstlüğün ve yapılan işe adanmışlığın gerekliliğine inanır


İnsana Yatırım ve İş Sağlığı Güvenliği Bilinci


ULAŞIMPARK A.Ş. katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarının gelişimini destekler, eğitir, başarılarını takdir eder, farklılıkları yöneterek fırsat eşitliği sağlar. En önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinciyle insana sürekli yatırım yaparak işyeri bağlılığı ve verimliliği en üst seviyede tutar. Faaliyet alanı ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyar. Tüm riskleri değerlendirip analiz ederek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.


Bilim ve Teknoloji

‘‘Değişimi ve geleceği yönetmek için: Bilim ve teknoloji!’’

Değişim, değişmeyen tek gerçektir. Geleceğe hazırlıklı olmak ve geleceği yönetmek için, bilimin rehberliğinden ve teknolojinin imkânlarından yararlanmak gerekmektedir. Değişimin hızına ayak uydurabilmek için, hizmetlerimizin hız, yaygınlık ve kalitesini artıracak, bilimsel bilgi ve yöntemlerden ve en ileri teknolojilerden yararlanacağız. Bu noktada e-uygulamalara büyük ağırlık verecek ve uygun olan tüm hizmetleri elektronik ortam üzerinden sunarak vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracağız.


 Adil ve Etik Değerlere Bağlı

‘‘Hizmette kalite, liyakat ve çalışan memnuniyeti ile gelir!’’

İnsan kaynakları yönetimine ağırlık verilmesi ve adama göre iş değil, işe göre adam anlayışının hayata geçirilmesi de hizmet kalitesi açısından son derece önemlidir. Çalışanlarımız bizim iş yapan elimiz, dinleyen kulağımız, gören gözümüzdür. Başarı ya da başarısızlık hepimizin ortak ürünü olacaktır. Çalışanlarımız memnun olmadan, hizmet kalitesinin yükseltilmesi; hizmet kalitesi yükseltilmeden de hemşerilerimizin memnun olmaları mümkün değildir. Bu nedenle, çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimine yönelik her türlü imkânı sağlayacağız.